Emailová adresa není ve správném tvaru.

Máte e-mail správně? Zadali jste neexistující doménu.

Tento email je zablokovaný.Zpracování osobních údajů
 • Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti BIKESTOCK s.r.o., se sídlem v Řetůvce, IČ: 07890371, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem možného budoucího uzavření obchodní smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti BIKESTOCK s.r.o..
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 1. Poskytovatel softwaru EVici webdesign s.r.o.
  Studentská 6202/17
  708 33 Ostrava-Poruba
   
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zvýrazněné položky jsou povinné.