Desatero, jak se starat o Li-Ion akumulátor pro elektrokolo 

 • při prvním nabíjení je potřeba akumulátor nabíjet minimálně 12 i více hodin 
 • další 2.-4. nabití na 100% Vám může prodloužit životnost akumulátoru i o jednu až 2 sezóny 
 • nejlepší by bylo uchovávat akumulátor nabitý na 60%, ale všechny segmenty stejně, a to umí zajistit pouze profesionální přístroje 
 • proto je lepší ho nabít po každé jízdě, než nechat vybitý, nabití z 50 na 100% je 1/2 cyklu
 • nejlepší režim pro provoz (vybíjení) akumulátoru je vrozsahu kapacity 100 –20%
 • jezdit pod 20% kapacity výrazně zkracuje životnost 
 • pokud se Vám stane, že jste akumulátor vyjeli pod 20% kapacity, pokud možno ho ihned po jízdě dobijte
 • snažte se, aby akumulátor min. 1x za 4 nabíjecí cykly zůstal na nabíječce 12 hodin = “nechat ho balancovat”
 • pokud používáte kolo v zimě, skladujte kolo nebo alespoň akumulátor při teplotách nad 5°C
 • mějte na paměti, jízda v mrazu akumulátoru nevadí, ale snižuje jeho kapacitu/dojezd až o 1/3
 • mimo sezónu akumulátor pečlivě nabijte, uložte do tepla a pravidelně kontrolujte
 • u akumulátorů starších 2 let nespoléhejte na světelný indikátor nabití, je to jen informační údaj 
 • nejlepší pro uskladnění akumulátoru na zimu je plné 100% nabití - 12 hodin, následně na kole ujet 10-15km a pak vyjmout z kola a uložit
 • pokud budete dodržovat tyto rady, Váš akumulátor bude v kondici 500 – 600 nabíjecích cyklů, což je při ujetí na 1 cyklus 40-50km a dle typu akumulátoru úctyhodný nájezd 20000 až 30000 km 

Nabíjení a vybíjení Li-Ion akumulátoru

Start nového akumulátoru

 • pro první nabití je potřeba minimálně 12 i více hodin, nejlépe pod dozorem na nehořlavé podložce (beton – dlažba) i když zhasne kontrolka na nabíječce
 • první 1-4 nabití na 100% vám může prodloužit životnost akumulátoru i o jednu až 2 sezóny 
 • nebojte se příliš horké nabíječky, jsou na to konstruované, umístěte ji na zem 
 • první nabíjení nepřerušujte ani po zhasnutí kontrolky na nabíječce
 • akumulátor např. 36 V je složený z 10 segmentů, které jsou v různém stavu nabití a některé nabíječce zhasne nabíjecí kontrolka při dosažení maximálního napětí na 2 až 3 segmentech, ale nabíjení probíhá dále vrežimu tzv. balancování - balancování je pro akumulátor nejdůležitější a u nových akumulátorů může probíhat i několik hodin než dosáhnou všechny segmenty 100% nabití

 

Nabíjení

 • vždy (když to situace dovolí) nabíjet akumulátor do plného nabití – i když signalizuje zelená kontrolka na nabíječce nabití, pokud možno ponechat akumulátor na nabíječce nejlépe přes noc, viz. * Proč balancování
 • nejlepší by bylo uchovávat akumulátor nabitý na 50-60%, ale všechny segmenty stejně, a to umí zajistit pouze profesionální přístroje 
 • proto je lepší ho nabít po každé jízdě, než nechat vybitý, nabití z 50 na 100% je 1/2 cyklu
 • akumulátor, pokud je vybitý pod 50% je nejlepší nabíjet po ukončení jízdy (ne až před další jízdou)
 • pro akumulátor je vždy lepší, když „odpočívá“ nabitý než vybitý
 • nejlepší režim pro provoz (vybíjení) akumulátoru je v rozsahu kapacity 100–20%
 • jezdit pod 20% kapacity výrazně zkracuje životnost 
 • pokud se vám stane, že jste akumulátor vyjeli pod 20% kapacity, pokud možno ho ihned po jízdě dobijte
 • akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou, kterou jste obdrželi při zakoupení akumulátoru nebo elektrokola
 • u akumulátorů, které mají nabíjecí konektor je nejvhodnější nabíjet akumulátor na kole
 • u akumulátorů, které nemají vypínač (nebo se musejí nabíjet se zapnutým vypínačem) je lepší provádět nabíjení mimo elektrokolo – záleží na typu kola, vždy se informujte u prodejce nebo v návodu
 • po ukončení nabíjení nejdříve odpojte nabíječku ze sítě a po té až od akumulátoru
 • upozornění: v případě, že jste nechali akumulátor delší dobu v prostředí, kde bude teplota nižší jak 0°C, je potřeba před nabíjením nechat akumulátor v pokojové teplotě „ohřát“

Uložení (na zimu, nebo když se delší dobu nejezdí)

 • akumulátor ukládat vždy nabitý, nejlepší pro uskladnění akumulátoru na zimu je plné 100% nabití a balancování = 12 hodin, následně na kole ujet 10-15km bez extrémního zatížení, a pak vyjmout zkola a uložit,  ideál pro uskladnění je nabití na 60%, ale to je těžké odhadnout bez přesných přístrojů
 • při dlouhodobém nepoužívání sejměte akumulátor z kola
 • akumulátor ukládat v suchém prostředípři 10-25°C (pokojová teplota je lepší než mráz)
 • v žádném případě neskladujte akumulátor pod 5°C nebo dokonce pod nulou a vybitý, to si rovnou pořiďte nový, takový akumulátor už po zimě s nejvyšší pravděpodobností neoživíte
 • minimálně jednou za zimu – max. po 3 měsících akumulátor zkontrolujte a případně dobijte
 • před první jarní vyjížďkou vždy akumulátor nabijte naplno, opět nejlépe přes noc 

 

*Proč balancování

 • při zátěži akumulátorse segmenty akumulátorunevybíjejí rovnoměrně, hlavně více zatíženy jsou krajní segment
 • ne všechny segmenty mají 100% shodnou kapacitu vždy se liší v několika %
 • každý článek Li-Ion akumulátoru pracuje v rozsahu napětí 3-4,2 V, každá odchylka nahoru i dolů nad tyto hodnoty snižuje životnost článku i o desítky %, pokud vybijete článek pod 2,7 V dojde knevratné chemické reakci a zničení nebo Vám již elektronika nedovolí cel.akumulátor již nabít
 • utakto vybitého článku hrozí při opětovném nabíjení neřízené ohřívání a může dojít ke vzplanutí
 • z těchto výše uvedených důvodů je potřeba akumulátor pravidelně balancovat, aby byl následně připraven podávat max. výkon rovnoměrně ze všech článků (segmentů) 

 

Doporučení a rady závěrem

 • v případě, že se Vám bude zdát, že kapacita akumulátoru rychle klesá, vyhledejte specializovaný servis doporučený výrobcem nebo prodejcem
 • akumulátor nezkratujte ani jinak nerozebírejte, hrozí nebezpečí požáru
 • vadný nebo i mechanicky poškozený akumulátor vraťte prodejci
 • pokud je akumulátor nějak poškozený, neskladujte ho, nejlépe je ho vložit do nádoby s vodou, ve které je rozpuštěná běžná sůl (5-6 lžic na 10litrů vody), tam nechte akumulátor po 24 hodin a pak odevzdejte k recyklaci 

 Zdroj: CYKLOMAX, spol. s r.o.