Jak postupovat při vrácení zboží?

  1. Odešlete vyplněný tento formulář.
  2. Nepoškozené, nepoužité zboží v původním obalu uložte nejlépe do originálního přepravního obalu a zašlete zpět na adresu sídla firmy: BIKESTOCK s.r.o., Řetůvka 129, Řetůvka, 56141.
  3. Po obdržení zboží a jeho následné kontrole Vám bude odeslána částka za vrácené zboží na Vámi uvedené číslo bankovního účtu v tomto formuláři, nejpozději do 7 dnů od obdržení zboží.